Football For You

'Voetbal is voor iedereen'

Football For You ClubSupport

Football For You Clubsupport is een concept voor de amateurvereniging. Elke amateurvereniging heeft zijn ambities, problemen en uitdagingen. Football For You Clubsupport kan hierbij ondersteunen. 

Binnen het concept Clubsupport is de vereniging leidend. Football For You zal op basis van waarnemingen, gesprekken binnen de vereniging en een uitgebreide analyse in eerste instantie een adviserende rol hebben richting de vereniging. Hierbij staat de wens de vereniging centraal. Football For You levert, aan de hand van de vraag vanuit de vereniging, enkel maatwerktrajecten af. Mocht je hier als vereniging in geïnteresseerd zijn dan kunt u hierover vrijblijvend een gesprek aanvragen.


Wat kan Football For You dan binnen het concept Clubsupport voor een vereniging betekenen?

Beleid

Elke vereniging heeft doelen en ambities. Wat willen we als verenging zijn? Voor wie zijn we er? Wat willen we uitstralen als vereniging? Welke maatschappelijke rol hebben wij als vereniging? Welke normen en waarden hanteren we binnen een vereniging? Hoe blijven we financieel gezond? Allemaal relevante vragen en er zijn er nog veel meer.

Daarnaast zijn de clubcultuur, de visie, de missie en/of de ambities het startpunt van een beleidsplan. Van hieruit worden de plannen voor de korte en de lange termijn opgesteld. 

Een effectief verenigingsbeleid is essentieel voor een goede basis van waaruit een vereniging zich op vele vlakken kan ontplooien.

Football For You kan ondersteunen bij het samen ontwikkelen, integreren, veranderen en/of bewaken van het beleid binnen een vereniging. Daarnaast hebben wij ook andere inzichten op beleid en hoe dit minder "statisch" vorm te geven. 

(Voetbal)technisch beleidsplan

Een goed voetbaltechnisch beleidsplan is essentieel voor elke jeugdopleiding. In het voetbaltechnisch beleidsplan geef je als vereniging antwoord op vragen als: Wat is de speelstijl van de vereniging? Welke formatie spelen we binnen de vereniging? Op welke manier willen we trainen? Wat is de zienswijze als het gaat om het ontwikkelen van de jeugd? Hoe willen we opleiden?

Daarnaast kijk je ook naar dingen als selectiebeleid, doelstellingen (het waar willen we naar toe), organisatiestructuur van het kader en nog vele andere zaken welke (vaak) verenigingsafhankelijk zijn.

Football For You kan helpen met het samen ontwikkelen, het uitrollen van het plan binnen de vereniging en bewaken van een voetbaltechnisch beleidsplan.


Commercieel plan

In deze tijd moet vrijwel elke voetbalvereniging op de uitgaven letten en elke euro omdraaien om te een sluitende begroting te komen.

Door creatief te zijn op het gebied van sponsoring, events, in -en verkoop, subsidies en nog vele andere mogelijkheden kunnen verenigingen de financiële ruimte creëren om ook te investeren.

Football For You kan helpen met het maken van een commercieel plan zodat de vereniging zijn ambities waar kan maken.

Organisatiestructuur

Een organisatiestructuur is belangrijk in het verengingsleven. Binnen deze organisatiestructuur zijn, beslissingsbevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden belangrijk.

Football For You kan helpen bij het neerzetten van een goede organisatiestructuur en het opstellen van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het handhaven hiervan.

Vrijwilligersbeleid & werving

Op het gebied van vrijwilligers loopt elke vereniging tegen dezelfde vraagstukken aan. Hoe kunnen we als vereniging meer vrijwilligers werven en hoe behouden we vrijwilligers voor onze verenging? Football For You kan ondersteunen bij het aanvliegen van deze vragen. Daarnaast kunnen wij helpen bij het het ontwikkelen van beleid op het gebied van vrijwilligers en kijken wij op een innovatie wijze naar het werven en behouden van vrijwilligers. 


Activiteiten & toernooien

Elke vereniging wil natuurlijk veel activiteit op zijn/haar sportpark. Alleen is het soms lastig om dit binnen de vereniging te organiseren. Football For You kan hierbij ondersteunen en helpen bij het maken van (toekomstbestendige) formats en draaiboeken. Verder kunnen wij met onze ervaring innovatieve ideeën op het gebied van activiteiten delen en uitrollen binnen een vereniging. 

Daarnaast kunnen wij voor jullie vereniging mooie toernooien neerzetten van begin tot eind. Lees hier meer over.


Overige beleidsstukken

Binnen het verenigingsleven zijn er meer uitdagingen en zaken waarop er als vereniging beleid geschreven dient te worden. Football For You kan onder meer ondersteunen bij:
- Selectiebeleid
- Sanctiebeleid
- Normen en waarden
- Wisselbeleid
- Clubcultuur
- Beleid m.b.t. keepers
- Overige beleidsstukkenWat doet Football For You nog meer op het gebied van clubsupport?

Naast bovenstaande grotere vraagstukken binnen een vereniging zijn er natuurlijk nog veel meer vraagstukken binnen een vereniging. Binnen het concept "Clubsupport" kan Football For You maatwerk leveren naar aanleiding van de vraag van de vereniging. Voorkomende vraagstukken waar Football For You zich op dit moment al mee bezig houdt zijn: Hoe kunnen wij als vereniging groeien? Hoe vinden wij de juiste kaderleden (trainers, commissieleden en zelfs bestuursleden)? Hoe krijgen we het voor elkaar om op een hoger niveau te gaan spelen? 

Elke vereniging is anders en elke vraag is anders. Football For You gaat geen uitdaging uit de weg en wil samen met de vereniging op zoek naar antwoorden.